Termeni și condiții

Întregul conţinut al acestui website, incluzând imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date, reprezintă proprietatea Familia Hai Hui şi a furnizorilor săi, fiind protejate de Legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială.

Denumirea Familia Hai Hui, precum şi logo sunt mărci înregistrate ale S.C. FAMILIA HAI HUI S.R.L. şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală.

Conţinutul acestui Site vă este oferit dumneavoastră doar cu scop informativ şi pentru uz personal şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licenţiat sau cu alte scopuri fără a avea în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de proprietate, in caz contrar faptele se pedepsesc conform legilor în vigoare.